9 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide

Home » Ellinwood Updates » 9 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide
9 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide

THE SORROW THAT PRODUCES JOY
2 CORINTO 7: 9-11

Our sorrows will produce joy, kahit na tayo ay nasa mabigat na pagsubok ng buhay ay mas pinipili parin nating gawin kung ano ang tama sa paningin ng Diyos at mas maging masigasig tayo sa ating paglilingkod. At kung patuloy na naghahari sa puso ng bawat isa ang malasakit, surely, your sorrows will turn into joy.

Sabi nga sa awit 30:5c “sa buong magdamag, luha ma’y pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak.” Tears my flow in the night, but joy comes in the morning.