23 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide

Home » Ellinwood Updates » 23 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide
23 September 2020 – Midweek Prayer Meeting Guide

“Ang Kahalagahan ng Sama-samang Pananalangin ng Isang Iglesia”
Efeso 6:18-20

Napakahalaga po ng panalangin, ito ang daan upang malaman natin ang nasa puso ng Diyos; ang Kanyang kalooban. At ang panalangin din ang daan upang ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay maisagawa at maipagpatuloy natin ng may buong kalakasan, katapangan at katagumpayan.

  • Ang panalangin po ang pulso ng simbahan, kung gusto po nating mapanatili ang magandang pulso ng ating simbahan; manatiling malusog at buhay, patuloy po tayong manalangin ng sama-sama at patuloy na palakasin ang buhay panalanginan bilang nagkakaisang kapatiran ng Ellinwood Malate Church.